Hit enter to searchOverlay or ESC to close

Sajad Sepehri | سجاد سپهری

2 Albums 7 Tracks
A little of me
--
Lost in silence
--
 • دیو زنجیر باف
  Lyrics
  دیو زنجیر باف
  دیو زنجیر باف
  زنجیرمُ بافتی
  به دستام انداختی
  زندون واسه م ساختی
  باختی باختی منُ نشناختی
  این روزا صدام میاد
  جینگ و جینگ ریختن زنجیر دست و پام میاد
  آره زنجیرای گرون
  حلقه به حلقه لا به لا
  می ریزن از دست و پام
  زنجیرمُ بافتی
  به دستام انداختی
  زندون واسه م ساختی
  باختی باختی منُ نشناختی
  سر به جنگل بذاری
  جنگلُ خارزار می بینی
  سر به صحرا بذاری
  کویر و نمکزار می بینی
  در بُرجا وا میشن
  برده دارا رسوا میشن
  مردما آزاد میشن
  ویرونه ها آباد میشن
  زنجیرمُ بافتی
  به دستام انداختی
  زندون واسه م ساختی
  باختی باختی منو نشناختی
  اسیرا کینه دارن
  تفنگا رُ بر میدارن
  اسیرا کینه دارن
  تفنگا رُ برمیدارن
  اسیرا کینه دارن
  تفنگا رُ بر میدارن
  اسیرا کینه دارن
  تفنگا رُ بر میدارن
  دیو زنجیر باف
  زنجیرمُ بافتی
  به دستام انداختی
  زندون واسه م ساختی
  باختی باختی منو نشناختی
  باختی باختی منو نشناختی
  آره باختی باختی منو نشناختی
  باختی باختی منو نشناختی
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Sajad Sepehri
  Dive Zanjeer Baf lyrics © Self Published Through Distrokid
 • یاد مرضیه
  Lyrics
  چی بخونم؟ چی بخونم؟
  نمی دونم نمی دونم
  من با این بغض گلوگیر
  چی بخونم؟ نمیدونم
  چی بگم چی بگم
  ای گل ای همیشه عاشق
  توی بهت این دقایق
  ساغر شکسته کامم
  مست جام غم دمادم
  خداحافظ خداحافظ خداحافظ
  ای که رفتی و سکوتت
  باورش سخته و سنگین
  تو رو می خواد تو رو می خواد
  دختر کولی غمگین
  نغمه صبح امیدم
  خواب نوشینتُ دیدم
  تو دلم بارون می باره
  بارون می باره بارون می باره
  بارون می باره بارون می باره
  دیگه دل طاقت نداره
  خداحافظ خداحافظ خداحافظ
  همه دلها شده شیدا
  یه دل اینجا یه دل اونجا
  گل سرخ پژمرده از غم
  نغمه بر لب سنگ خارا
  عشق خود حاشا نکردی
  هرگز ای صدای مانا
  زورق شکسته ام من
  بی تو در میان دریا
  خداحافظ خداحافظ خداحافظ
  خاطرات عمر رفته
  باز تو خاطرم نشسته
  طاقتم ده طاقتم ده طاقتم ده
  که نمونده طاقتی با دل خسته
  ای ترانه خون عاشق
  بی خبر رفتی که رفتی
  رفتی که رفتی
  خداحافظ خداحافظ خداحافظ
  آ
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Sajad Sepehri
  The Memory of Marzieh lyrics © Self Published Through Distrokid
 • Lyrics
  گل پامچال
  گل پامچال
  بیدار شو از خواب بیا بیرون
  بهار آمده سرما شکسته رفته زمستون
  گل پامچال
  تو که خودت گلی سنگدل نباش و بیرون بیا
  تو پیله خودت نمیر بمون
  گل پامچال
  بیدار شو از خاک بیا بیرون
  بهار آمده سرما شکسته رفته زمستون
  گل پامچال
  تو که خودت گلی سنگدل نباش و بیرون بیا
  تو پیله خودت نمیر بمون
  گوش تیز کن حقیقت نابُ بشنو ببین
  پچ پچ شکفتنه زیر پوست باغ سوخته مون
  فصلی که گلا با داس می مردن سروا با تبر
  طی شده پامچال بهار آمده
  بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون
  بیا دس به دس بدیم
  دونه بکاریم
  فصل بهاره
  عزیز موقع کاره
  گل پامچال
  گل پامچال
  گل پامچال
  گذشت سالهای فرو خوردن
  بستن دندان کینه بر جگر خسته مون
  گل پامچال
  چه سروها به خاک افتادن
  تا جون بگیره اعتماد پر پر از خونشون
  پامچال قد بکش منظره باغُ تغییر بده
  تو اگه سر بلند کنی میشه پاییز سرنگون
  سالهای سرد و زرد و کهنه رو پشت سر بذار
  فریاد رویش سر کن از روز نو بخون
  پامچال قد بکش
  منظره باغُ تغییر بده
  تو اگه سر بلند کنی میشه پاییز سرنگون
  سالهای سرد و زرد و کهنه رو پشت سر بذار
  فریاد رویش سر کن از روز نو بخون
  بیا بیرون
  بیا دس به دس بدیم
  دونه بکاریم
  فصل بهاره
  عزیز موقع کاره
  گل پامچال
  گل پامچال
  پامچال
  بیا بیرون
  گل پامچال
  بیا بیرون
  گل پامچال
  گل پامچال
  بیرون بیا
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Sajad Sepehri
  Pamchal lyrics © Self Published Through Distrokid
 • Lyrics
  م
  م
  وقتی تمام واژه ها مردند، شاعر می شوم
  وقتی تمام راه ها مسدود، عابر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی که سگ سانان مسلمانند، کافر می شوم
  وقتی زمین و آسمان کفرند، شاکر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی که آب از آسیا افتاد، طغیان می کنم
  وقتی توقف کرد مرکب ها، مسافر می شوم
  وقتی که آب از آسیا افتاد، طغیان می کنم
  وقتی توقف کرد مرکب ها، مسافر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی شاعر می شوم
  وقتی عابر می شوم
  وقتی کافر می شوم
  وقتی شاکر می شوم
  وقتی طغیان می کنم
  وقتی مسافر می شوم
  وقتی کافر می شوم
  وقتی شاکر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Sajad Sepehri
  Whereas lyrics © Self Published Through Distrokid
 • Lyrics
  شب، تکه ای از وجود ما را زد و برد
  پایان خوش ترانه ها را زد و برد
  با نام طبیب زخم ها آمده بود
  خندید به درد ما، دوا را زد و برد
  صدا را زد و برد
  شب تکه ای از وجود ما را زد و برد
  پایان خوش ترانه ها را زد و برد
  با نام طبیب زخم ها آمده بود
  خندید به درد ما، دوا را زد و برد
  صدا را زد و برد
  سال از پی سال، شورِ شورش را كُشت
  از هر كه ز پا نشست، پا را زد و برد
  آزادی و عشق، تازه وارد بودند
  چندی نگذشته، هر دو تا را زد و برد
  صدا را زد و برد
  با نام خدا گرفت نان را ز دهان
  از سفره مسلمین خدا را زد و برد
  شد بر سر دار هر که فریاد کشید
  وز هر که دمی نزد
  صدا را زد و برد
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Sajad Sepehri
 • Music: Sajad Sepehri

  Lyrics: Alborz Jafari

  بازنده یعنی گیج و گنگ و منگ باشی
  مثل غروب جمعه ها دلتنگ باشی
  بازنده یعنی تو نخواهی و بگویند
  بازنده یعنی تو نخواهی (هی) بگویند
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  ها… آ… آ
  هی… ا… ا
  فرقی به حال تو ندارد هر دو مفت است
  اینجا اگر گنجشک یا که سنگ باشی
  چون آخرین برگی که دل بسته به پاییز
  باید تمام فصل را آونگ باشی
  بازنده یعنی در غریب آباد عالم
  هر لحظه درگیر صدای زنگ باشی
  او رفته باشد، خالی این خانه را تو
  هر روز و هر شب با خودت در جنگ باشی
  بازنده یعنی تو نخواهی و بگویند
  بازنده یعنی تو نخواهی (هی) بگویند
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  هی… ا… ا
  هی… ا… ا
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Alborz Jaafari
  Loser lyrics © Self Published Through Distrokid
 • ساز عشق