Hit enter to searchOverlay or ESC to close

درسگفتارهای روانشناسی شخصیت – اپیزود سیزدهم

Sajad Sepehri

روانشناسی شخصیت موضوع درسگفتارهای سجاد سپهری درباره تحول روانشناسی شخصیت و توضیح مفاهیم تئوریک آن است. روند و برخی از مباحث این درسگفتارها از طرح درس جردن بی پیترسون روانشناس و روشنفکر برجسته معاصر پیروی کرده است. همین اپیزودها را مستقیم از کست باکس بشنوید و از لایوهای تازه باخبر شوید.